Statybinės medžiagos

Paslaugų aprašymas

Patraukliomis kainomis teikiame visas su žemėtvarka ir geodezija susijusias paslaugas.

Taip pat rengiame dokumentus reikalingus statinių pažymoms ir statybos užbaigimo deklaracijoms ar aktams gauti.

Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami:

 • žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;
 • keičiant žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą;
 • formuojant valstybinės žemės sklypus;
 • perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje;
 • jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti pastatai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai;
 • žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.

Reikalingi dokumentai:

 • žemės sklypo registro išrašas;
 • preliminarus žemės sklypo planas;
 • statinių registro išrašas ir statinių išdėstymo planas (jeigu yra).

Darbas atliekamas per 1-3 mėn.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami šiais atvejais:

 • kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
 • kai pagal detaliojo plano nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);
 • kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
 • kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
 • kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;
 • kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
 • kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai).

Darbas atliekamas per 5-6 mėn.

Topografiniai planai

Topografiniai planai – tai planai, kuriuose atvaizduojama detali vietovės situacija, reljefas bei požeminės ir antžeminės komunikacijos.

Topografiniai planai reikalingi prieš pradedant įvairius projektavimo darbus.

Reikalingi dokumentai:

 • Žemės sklypo planas;
 • žemės sklypo registro išrašas.

Darbas atliekamas per 2-4 sav.

Statinių pridavimas

Kiekvienas naujai pastatytas ar rekonstruotas statinys pripažįstamas baigtu statyti tik tuomet, kai yra surašomas ir vėliau Nekilnojamojo turto registre įregistruojamas statybos užbaigimo aktas arba statybos užbaigimo deklaracija.

Statinių pridavimas atliekamas norint įregistruoti nekilnojamąjį turtą bei nuosavybės teisę į jį. Baigus statinio statybą, rekontravimą ar remontą, turtas turi būti įregistruojamas, o savininkui suteikiami nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentai.

Darbas atliekamas per  2 sav.

Jei ypatingas statinys arba poilsio paskirties reikalinga komisija užtruks ilgiau.

Inžinerinių tinklų geodeziniai planai

Inžinerinių tinklų geodezinių planų sudarymo metu valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti inžineriniai tinklai, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Inžinerinių tinklų geodeziniai planai įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes.

Darbas atliekamas 2-4 sav.

Žemės sklypų vidinės tvarkos nustatymo planai

Žemės sklypų vidinės tvarkos nustatymo planai rengiami norint nustatyti žemės sklypo naudojimosi tvarką tarp bendrasavininkų.

Naudojimosi tvarkos nustatymas padeda išvengti ginčų ar konfliktinių situacijų tarp bendrasavininkų.

Darbas atliekamas per 1-2 sav.

Servitutų nustatymo planai

Servitutas yra daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.

Servitutų nustatymo planai atliekami pažymint servituto ribas valstybinėje koordinačių sistemoje ir vietą žemės sklype.

Darbas atliekamas per  1-2 sav.

Žemės sklypų paskirties keitimas

Žemės sklypo paskirties keitimo poreikis atsiranda tada, kai žemės sklypu norima naudotis ne pagal jo paskirtį.

Norint pakeisti žemės sklypo paskirtį, pirmiausia reikia kreiptis į savivaldybę (kurioje yra žemės sklypas) ir užpildyti prašymą „Dėl žemės sklypo žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo ar nustatymo“. Mums pateikus savivaldybės raštą apie galimą žemės naudojimo paskirties keitimą ir žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, yra parengiami dokumentai reikalingi žemės sklypo paskirties pakeitimo įregistravimui Nekilnojamojo turto registre.

Darbas atliekamas per 1-2 sav.

Statinių kontroliniai (geodeziniai) planai

Statinių kontroliniai (geodeziniai) planai parengiami atliekant kontrolinius statinių matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje, nurodant jų atstumus iki sklypo ribų bei aukštingumo parametrus.

Darbas atliekamas per 1 sav.

Statinių kadastriniai matavimai (inventorizacija)

Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

Reikalingi dokumentai:

 • žemės sklypo (statinių) registro išrašas;
 • žemės sklypo planas;
 • statybos leidimas (jeigu yra);
 • projektas (jeigu yra).

Darbas atliekamas per 1-2 sav.

Susisiekite su mumis

Kuo išsamiau apibūdinsite savo situaciją ir pageidavimus, tuo paprasčiau mums bus suteikti tikslią informaciją kaip jums galėtume padėti.

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field

Turite klausimų?

Turite klausimų? Kilus klausimams būtinai susisiekite su mumis elektroniniu paštu, telefonu arba užpildykite kontaktinę formą.